Rakentamisen ja remontoinnin konsultointipalvelut ammattitaidolla!

Ammattitaitoinen konsultti on korjaus- ja rakentamishankkeessa tarpeellinen, ja se on usein myös edellytys sille, että hankkeen toteutus on teknisesti onnistunut. Tarjoamme konsultointipalveluja kuntoarvioiden, kuntotutkimusten, PTS-suunnitelmien, korjaussuunnitelmien, työselvitysten, energiatodistuksien ja selvityksien laadinnassa sekä muussa konsultoinnissa esim. aurinkokeräimet, aurinkopaneelit, tuulivoimala ja kustannuslaskelmien teko. Tarjoamme myös huoneistoremontin suunnittelu- ja valvontapalveluja.

Kuntokartoituksen tarkoituksena on tarkastella puolueettomasti kohteen rakennustekninen kunto, korjaustarpeet sekä mahdolliset vaurioriskit. Kuntotarkastusraportti on hyvä apuväline peruskorjauksen suunnittelussa.

Kiinteistössä jossain vaiheessa väistämättä vastaavaan tuleviin korjauksiin tulisi varautua ja valmistautua hyvissä ajoin ennakolta niin teknisesti kuin taloudellisestikin. Parhaiten ennakointi tapahtuu kuntoarvion ja siihen liitetyn teknisen PTS-suunnitelman eli pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelman avulla. Ne antavat kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, niiden ajankohdista ja kustannuksista. Kuntoarvion ja PTS-suunnitelman antaman tiedon pohjalta voidaan aloittaa tulevaan remonttiin valmistautuminen hyvissä ajoin.

Olemme erikoistunut myös energiatodistuksien tekoon ja siihen liittyvään konsultointiin. Palveluihimme kuuluvat mm. energiatodistuksien teko, energiaselvitykset sekä muu alan konsultointi.

 

Energiatodistukset ja selvitykset

Energiatodistuksen avulla voidaan vertailla rakennusten energiatehokkuutta. Energiatodistuksessa ilmoitetaan energiamäärä, joka tarvitaan rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön. Energiatehokkuuden perusteella kiinteistölle määritellään energialuokka asteikolla A-G. Vähiten energiaa kuluttaa A-luokan kiinteistö ja eniten G-luokan kiinteistö. Kiinteistön lämmitysmuoto ei vaikuta rakennuksen energialuokkaan. Energiatehokkuuden parantaminen on kiinteistön omistajan etu, sillä mitä vähemmän energiaa kiinteistö kuluttaa, sitä enemmän omistaja säästää.

Energiatodistus vaaditaan kaikilta uudisrakennuksilta ja sen antaa pääsuunnittelija. Vuoden 2009 alusta alkaen todistus on vaadittu myös olemassa olevilta kiinteistöiltä silloin, kun kiinteistö tai sen tiloja myydään tai vuokrataan. Omakotitaloille sekä enintään kuuden asunnon asuinrakennuksille tai asuinrakennusryhmille, jotka ovat valmistuneet ennen lain voimaantuloa (1.1.2008), todistus on vapaaehtoinen.

Rakennuslupahakemuksen mukaan on vuoden 2008 alusta alkaen liitettävä rakennuksen energiaselvitys. Se tarvitaan kaikkiin niihin hakemuksiin, joissa haetaan lupaa uuden rakennuksen rakentamiselle. Tämä ei kuitenkaan koske laajennuksia eikä rakennelmia eikä myöskään muutoksia.

Energiaselvitys on toimitettava ennen lupapäätöksen tekemistä. Energiaselvitys sisältää lähtötietolomakkeen, laskelmien lopputulokset, varsinaiset laskelmat ja energiatodistuksen.

Ilmantiiveysmittauksella voi parantaa kiinteistön energialuokitusta joskus huomattavastikin.

Lisätietoa energiatodistuksista ja energiaselvityksistä löytyy ympäristöministeriön sivuilta.

Laadimme ammattitaitoisesti energiatodistukset ja selvitykset.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 

© 2012 - 2018 Insinööri- ja mittauspalvelu Ässät Oy