Rakentamisen ja remontoinnin konsultointipalvelut ammattitaidolla!

Ammattitaitoinen konsultti on korjaus- ja rakentamishankkeessa tarpeellinen, ja se on usein myös edellytys sille, että hankkeen toteutus on teknisesti onnistunut. Tarjoamme konsultointipalveluja kuntoarvioiden, kuntotutkimusten, PTS-suunnitelmien, korjaussuunnitelmien, työselvitysten, energiatodistuksien ja selvityksien laadinnassa sekä muussa konsultoinnissa esim. aurinkokeräimet, aurinkopaneelit, tuulivoimala ja kustannuslaskelmien teko. Tarjoamme myös huoneistoremontin suunnittelu- ja valvontapalveluja.

Kuntokartoituksen tarkoituksena on tarkastella puolueettomasti kohteen rakennustekninen kunto, korjaustarpeet sekä mahdolliset vaurioriskit. Kuntotarkastusraportti on hyvä apuväline peruskorjauksen suunnittelussa.

Kiinteistössä jossain vaiheessa väistämättä vastaavaan tuleviin korjauksiin tulisi varautua ja valmistautua hyvissä ajoin ennakolta niin teknisesti kuin taloudellisestikin. Parhaiten ennakointi tapahtuu kuntoarvion ja siihen liitetyn teknisen PTS-suunnitelman eli pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelman avulla. Ne antavat kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, niiden ajankohdista ja kustannuksista. Kuntoarvion ja PTS-suunnitelman antaman tiedon pohjalta voidaan aloittaa tulevaan remonttiin valmistautuminen hyvissä ajoin.

Olemme erikoistunut myös energiatodistuksien tekoon ja siihen liittyvään konsultointiin. Palveluihimme kuuluvat mm. energiatodistuksien teko, energiaselvitykset sekä muu alan konsultointi.

 

Korjaussuunnitelmat ja työselvitykset

Teemme korjaussuunnitelmia ja työselvityksiä mm. kosteusvauriotilanteissa sekä kiinteistön muun korjauksen yhteydessä. Esimerkiksi kiinteistön energiataloudellisuuden parantaminen tapahtuu usein lisäeristämällä. On tärkeää tuntea olemassa oleva rakenne sekä määrittää minkälainen lisäeristys on mahdollinen. Väärä lisäeriste tai eriste väärässä kohtaa vanhaa rakennetta voivat aiheuttaa kastepisteen muodostumisen rakenteen sisään ja aiheuttaa tulevaisuudessa kosteus- sekä homevaurio riskin. Ammattitaidolla tehty korjaussuunnitelma sekä mahdollinen työselvitys antavat luotettavan pohjan korjaukselle.

Teemme korjaussuunnitelmia ja työselityksiä ammattitaidolla. Ota yhteyttä ja kysy lisää! (Linkki yhteydenottolomakkeelle)

Huoneistoremontin valvonta ja suunnittelu

Tarjoamme ammattitaitoista huoneistoremontin valvonta- ja suunnittelupalvelua. Huoneistoremontin valvonnan ja suunnittelun tarkoituksena on varmistaa, että korjaustyössä noudatetaan voimassa olevia rakentamismääräyksiä, rakentamisohjeita sekä hyvää rakennustapaa. Valvonnan tarkoituksena on myös varmistaa, että remontti tehdään suunnitelmien mukaan ja dokumentoidaan asianmukaisesti.

Huoneistoremontin valvonta koostuu tarkastuskäynneistä. Jokaisesta valvontakäynnistä tehdään oma valvontakortti. Näistä muodostuu yhdessä valvontapöytäkirja. Valvontaprojektin sisältö ja tarvittavat käyntimäärät sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti. Kohdekäyntien määrä riippuu mm. remontin laajuudesta ja vaativuudesta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää huoneistoremontin valvonnasta ja suunnittelusta!

 

© 2012 - 2018 Insinööri- ja mittauspalvelu Ässät Oy