Energiatodistukset ja selvitykset

Energiatodistuksen avulla voidaan vertailla rakennusten energiatehokkuutta. Energiatodistuksessa ilmoitetaan energiamäärä, joka tarvitaan rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön. Energiatehokkuuden perusteella kiinteistölle määritellään energialuokka asteikolla A-G. Vähiten energiaa kuluttaa A-luokan kiinteistö ja eniten G-luokan kiinteistö. Kiinteistön lämmitysmuoto ei vaikuta rakennuksen energialuokkaan. Energiatehokkuuden parantaminen on kiinteistön omistajan etu, sillä mitä vähemmän energiaa kiinteistö kuluttaa, sitä enemmän omistaja säästää.

Energiatodistus vaaditaan kaikilta uudisrakennuksilta ja sen antaa pääsuunnittelija. Vuoden 2009 alusta alkaen todistus on vaadittu myös olemassa olevilta kiinteistöiltä silloin, kun kiinteistö tai sen tiloja myydään tai vuokrataan. Omakotitaloille sekä enintään kuuden asunnon asuinrakennuksille tai asuinrakennusryhmille, jotka ovat valmistuneet ennen lain voimaantuloa (1.1.2008), todistus on vapaaehtoinen.

Rakennuslupahakemuksen mukaan on vuoden 2008 alusta alkaen liitettävä rakennuksen energiaselvitys. Se tarvitaan kaikkiin niihin hakemuksiin, joissa haetaan lupaa uuden rakennuksen rakentamiselle. Tämä ei kuitenkaan koske laajennuksia eikä rakennelmia eikä myöskään muutoksia.

Energiaselvitys on toimitettava ennen lupapäätöksen tekemistä. Energiaselvitys sisältää lähtötietolomakkeen, laskelmien lopputulokset, varsinaiset laskelmat ja energiatodistuksen.

Ilmantiiveysmittauksella voi parantaa kiinteistön energialuokitusta joskus huomattavastikin.

Lisätietoa energiatodistuksista ja energiaselvityksistä löytyy ympäristöministeriön sivuilta.

Laadimme ammattitaitoisesti energiatodistukset ja selvitykset.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 

© 2012 - 2018 Insinööri- ja mittauspalvelu Ässät Oy