Kuntoarvio

Kuntoarviolla pyritään antamaan kokonaiskuva kiinteistön kunnosta. Kuntoarvioraportin pohjalta kiinteistön omistaja voi suunnitella kiinteistön huolto-, kunnossapito- ja korjaustoimenpiteitä sekä saada arvion niistä muodostuvista kustannuksista.

Kuntoarvioon sisältyvä kiinteistötarkastus perustuu pääosin aistinvaraisiin asiantuntijahavaintoihin ja ainetta rikkomattomiin menetelmiin. Tarvittaessa suoritetaan muutamia keveitä mittauksia. Kuntoarvio on asiantuntija-arvio, johon ei sisälly tarkempaan kunnon selvittämiseen tähtääviä tutkimuksia tai mittauksia. Koska kaikkia kohteita tai niiden kuntoon vaikuttavia seikkoja ei aina voida tarkastaa eikä luotettavasti arvioida aistinvaraisesti, voidaan jollekin osa-alueelle suositella erillisen kuntotutkimuksen tekemistä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää kuntoarvion teettämisestä!

Kuntotutkimus

Kuntotutkimuksella saadaan luotettavaa tietoa kyseisen kohteen kunnosta, korjaustarpeista ja soveltuvista korjausmenetelmistä. Se on menettely, jossa rakennuksen jokin rajattu osa-alue, rakennusosa tai laitteisto tutkitaan asiantuntijan toimesta sellaisilla menetelmillä ja siinä laajuudessa, että kyseisen osa-alueen kunto, vauriomekanismit, soveltuvat korjausmenetelmät ja korjausten suositeltava ajankohta saadaan selville riittävällä tarkkuudella.

Kuntotutkimus on kuntoarvion jatkotoimenpide. Kuntotutkimusta tarvitaan silloin, kun kuntoarvion silmämääräisillä menetelmillä ei ole pystytty tekemään luotettavia päätelmiä jonkin osa-alueen kunnosta ja kuntoarvioraportti on jäämässä tältä osin keskeneräiseksi tai puutteelliseksi. Kuntotutkimus pitää tehdä ennen korjaustoimenpiteiden suunnitelmien laatimista. Näin voidaan tehdä päätös kyseiseen kohteeseen parhaiten soveltuvasta korjausmenetelmästä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää kuntotutkimuksesta!

PTS-suunnitelma

PTS-suunnitelman eli pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelman tarkoituksena on ajoittaa taloyhtiön tulevat remontit kustannustehokkaasti sekä niin, että mahdollisilta yllätyksiltä vältytään. PTS-suunnitelma on yleensä laadittu 5–10 vuodelle. Suunnitelmaa tehtäessä ilmaantuneet korjaustarpeet asetetaan aikajanalle niin, että vuosittaiset korjaustarpeet ja niistä aiheutuvat kustannukset tulevat selville.

Ota yhteyttä ja kysy lisää konsultoinnistamme PTS-suunnitelman tekemisen yhteydessä!

 

© 2012 - 2018 Insinööri- ja mittauspalvelu Ässät Oy