Ilmatiiveysmittaukset 

Rakennuksen ilmatiiveys tarkoittaa sitä, kuinka tiivis rakennus on ulkovaipaltaan. Tähän on alettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota energiatodistusten tulon myötä. Rakennuksen tiiveyttä tutkitaan ilmatiiveysmittauksella eli rakennuksen vaipan ilmavuotoluvun n50 määrityksellä. Se kertoo, kuinka monta kertaa tunnissa rakennuksen sisätilavuus vuotaa ulkovaipan rakenteiden läpi (lattia, katto, seinät) 50Pa:n paineessa. Mitä pienempi n50 luku on sitä tiiviimpi talo. Rakennuksen ilmavuodot ovat yleensä lattian, seinän ja katon liittymäkohdissa. Myös ikkunoiden, ovien liittymät ja tiivistykset sekä huonosti asennetut höyrysulut ja teippaukset ovat yleisiä vuotopaikkoja. Uusien energiamääräysten johdosta rakenteet tulee tehdä entistä tiiviimmiksi.

Rakennuksen vaipan ilmatiiviyden merkitys ei rajoitu ainoastaan energiatehokkuuteen vaan myös rakenteiden kosteusteknisen toiminnan varmistamiseen sekä asumisviihtyvyyteen. Kun siirrytään entistä paksumpiin seinärakenteisiin, tulee vuotoilman kulkeutuminen rakenteen sisään estää, jotta vältytään kosteus- ja homevaurioriskeiltä. Kylmän ulkoilman virtaaminen sisätiloihin aiheuttaa myös vedon tunnetta. Hyvä ilmanpitävyys vähentää vedontunnetta ja haitallisten aineiden kulkeutumista rakenteista tai maaperästä.

Uusissa rakenteissa pienetkin rakennusvirheet korostuvat ja aiheuttavat niihin mahdollisesti pahojakin vaurioita ajan myötä. Ilmatiiveysmittauksessa mahdolliset vuotokohdat pyritään etsimään rakennusvaiheessa mahdollisimman aikaisin, jolloin korjauskustannukset pysyvät alhaisina. Paras ajankohta uudisrakennuksen tiiviysmittaukselle on jo rakennustyön aikana, kun ilmanpitävyyteen vaikuttavat rakenneosat on asennettu paikoilleen, mutta lopulliset pinnat ovat tekemättä. Näin mahdolliset lisätiivistystoimenpiteet olisivat vaivatonta tehdä.

Saneeraus- ja remonttikohteissa töiden laajuus voidaan kartoittaa ilmatiiveysmittauksella paremmin jo suunnitteluvaiheessa. Näin ylimääräisiä kustannuksia tuottavat työt voidaan minimoida.

Kun ilmatiiveysmittausta tehdään, rakennus yli- ja alipaineistetaan, jolloin ilma virtaa vuotokohdista. Mittauksen tuloksista laaditaan kirjallinen raportti. Tämän raportin avulla on helppoa tehdä tarvittavia korjauksia. Ilmatiiviysmittaukseen kannattaa liittää ilmavuotojen paikantaminen lämpökameran ja merkkisavun avulla, jolloin korjaustoimenpiteet osataan kohdistaa oikeisiin paikkoihin.

Meiltä saat myös detalji-piirustukset, joiden avulla rakennuksen ilmanvuotoluku saadaan mahdollisimman pieneksi. Näiden detalji-piirustusten mukaisesti rakennettaessa on saavutettu esim. puurunkoisissa taloissa jopa alle 0.3 n50-lukemia.

Meiltä laadukkaat ilmatiiveysmittaukset ammattitaidolla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää ilmatiiveysmittauksista!

 

© 2012 - 2018 Insinööri- ja mittauspalvelu Ässät Oy