Vastaava työnjohtaja

Vastaavan työjohtajan tehtävät on määritelty laissa. Vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyömaata. Hän huolehtii työn laadusta. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa.

Vastaavan työnjohtajan tehtäviä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 73§ (Linkki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastus%2A) sekä SRMK (Linkki http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1364&lan=fi#a0) mukaisesti vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että

  • rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle
  • rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä
  • rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden ja virheiden johdosta
  • luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa
  • rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.

Tuotamme vastaavan työnjohtajan palvelut lain asettamista vaatimuksista aina projektinjohtopalveluihin asti. Palvelun laajuus on räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kun olet rakentamassa omaa kotia, ota yhteyttä ja kysy lisää tarjoamastamme vastaavan työnjohtajan palveluista! (Linkki yhteydenottolomakkeelle)

Projektinjohtotyöt

Projektinjohtaja vastaa rakennushankkeen kokonaisuudesta. Hän vastaa suunnittelun ohjauksesta ja yhteistyöstä kaikkien toimijoiden kesken. Projektijohtaja vastaa myös hankkeen laadullisesta ja kustannustehokkaasta menestyksestä. Projektinjohtaja ohjaa rakennushankkeen prosessia ja organisoi tehtävien tehokasta suorittamista. Projektijohtajan tehtävät räätälöidään aina hankkeen ominaispiirteiden mukaisesti. Halutessanne hoidamme projektinjohtotyöt aina jopa materiaalien ja työurakoiden kilpailutuksesta avaimet-käteen toimitukseen saakka . Saat meiltä ammattitaitoisen projektinjohdon tarvitsemassasi laajuudessa. Meidän kauttamme on mahdollista hoitaa myös kosteusmittaukset, ilmatiiveysmittaukset sekä lämpökamerakuvaukset.

Kun olet rakentamassa omaa kotia, ota yhteyttä ja kysy lisää! Tarjoamme projektinjohtotyöt ammattitaidolla!

 

© 2012 - 2018 Insinööri- ja mittauspalvelu Ässät Oy